O Rugbionu

Ahoj! Za Rugbionem stojím já, Honza Páv. Celý život hraju ragby a baví mě, jak se původní myšlenky, se kterými bylo ragby založeno – férovost, disciplína, čestnost a fair play, – dokáží dostat na světlo světa i v profesionálním sportu. Každý, kdo ragby viděl, hned pozná, že je to prostě jiný sport.

Můžou za to právě kořeny ragby. Ale s tím, jak se ragby profesionalizuje a obrací se na něj pozornost více lidí i médií, hrozí, že se to pěkné z ragby vytratí. A proto jsem se rozhodl založit Rugbion.

Rugbion je totiž startovač konverzací – znáte ty situace, kdy se na dovolené dáte do řeči s úplně cizím člověkem jen proto, že má dres All Blacks. Chci, aby takových konverzací bylo víc. Věřím, že se tak na světlo dostanou důvody, proč máme ragby rádi.

Každý, kdo je Rugbion, je tak trochu ochránce ragby a jeho myšlenek. Proč tedy název “Rugbion”? Za “Rugbiona” by se tedy dal označit jednotlivec, který je součástí nějakého většího hnutí – v tomto případě ragbyového. Název tedy vyjadřuje příslušnost ke sportu, kterým žijeme.